Koncentrator tlenu Tokyo 3A-W

Wstęp
W koncentratorze tlenu wykorzystano technologię opartą na metodzie adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA ( Pressure Swing Adsorption), która stosuje specjalne sito molekularne dla rozdzielenia powietrza na jego składniki Azot, Tlen i gazy śladowe.
Następnie koncentrator tlenu odprowadza tlen do dalszego użytku, zaś azot i gazy śladowe wyrzuca z powrotem do atmosfery. Na podstawie systemu PSA rozwinięto spełniającą medyczne standardy alternatywę wobec kriogenicznego oddzielania gazów.

Zalety
Poza powietrzem nie są potrzebne żadne inne surowce; niskie zużycie mocy i niski koszt produkcji tlenu. Cały obieg gazu jest kontrolowany przez system niskiego ciśnienia, który działa bezpiecznie i w sposób godny zaufania. Poziom przepływu tlenu można regulować; zależnie od potrzeby dostarczając tlenu w sposób ciągły, włączając i wyłączając; doskonała sprawność. W razie potrzeby można dołączyć atomizer o niskim poziomie hałasu i stosować zarazem terapię tlenem i rozpylanie.

Zasady działania
Powietrze sprężone przez bezolejowy kompresor powietrza wchodzi do łożyska sita molekularnego A przez otwarcie zaworu 2. W łożysku sita molekularnego A następuje oddzielenie azotu od tlenu metodą adsorpcji i tlen wchodzi do zbiornika tlenowego przez zawór jednokierunkowy. Potem tlen przechodzi od zaworu regulującego ciśnienie i miernika przepływu do nawilżacza, aby nabrać wilgoci. Wówczas może już być dostępny dla ludzi. Mniejsza ilość tlenu dostanie się do łożyska B i przez wężyk płuczący zostanie wypchnięta do powietrza wraz z uwolnionym azotem przez otwarty zawór 4. Przy otwartych zaworach 1 i 3 zawory 2 i 4 są zamknięte i sprężone powietrze wchodzi do łożyska sita B, a tlen przeznaczony do użytku dla ludzi wchodzi do zbiornika przez zawór jednokierunkowy. Trochę tlenu wraca do sita molekularnego A przez wężyk płuczący. Azot, który został uwolniony (metodą adsorpcji) przez molekularne sito w łożysku A, zostaje wessany przez powietrze przez zawór 1. Tlen, który został wypłukany we wgłębieniu płuczącym w łożysku sita molekularnego B płucze się jeszcze raz w łożysku sita molekularnego A i zostaje wessany przez powietrze przez zawór 1. Ten tlen wystartuje do nowego cyklu po zakończeniu cyklu pracy. W ten sposób tlen jest dostarczany do zbiornika tlenowego kolejno przez dwa sita molekularne, które mogą produkować tlen bezpośrednio z powietrza.

Koncentrator tlenu Tokyo 3A-W